Farmakogenetyka Analiza DNA

Farmakogenetyka Analiza DNA w celu określenia reakcji na leki. Zrób krok w kierunku zapobiegania chorobom.
WIĘCEJ INFORMACJI

Pochodzenie

Zdrowie
Żywienie

Farma

Sport

Skórę
Talent

All in One

Mikrobiote

SPRZEDAŻ!

All in One + Ancestrum WOLNY

299,00

299,00

pharmacogenomics balance
Test farmacogenetica caja

Farmakogenetyczne testy DNA badają nasze predyspozycje do ewentualnych chorób dziedzicznych i reakcji na leki. Dzięki badaniom genetycznym DNA możemy określić nasze predyspozycje do tego, by dany lek był toksyczny lub po prostu nieskuteczny.

Poznaj swoje genetyczne predyspozycje do reakcji na leki dzięki testowi DNA!

Zawsze obserwuje się takie oto zjawisko, że niektóre leki mają pożądany efekt u jednych ludzi, a u innych nie. Przyczyn tych różnic może być wiele, a jednym z najważniejszych czynników jest niewątpliwie genetyka medyczna.

Nasz test genetyczny DNA zawiera listę leków. Opieramy się na uznanych badaniach naukowych, do których stosujemy Twoje dane genetyczne. Dopasowując Twoje dane genetyczne do tych badań, nasze algorytmy pokazują nam Twoje predyspozycje do reakcji na te leki.

Pobierz nasz przykładowy raport dotyczący farmakogenetyki​
Raporty są dostępne w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, polskim, hiszpańskim i serbski.

pharmacogenomics summary
Test farmacogenetica

Farmakogenetyka i farmakogenomika: czy to jest to samo?

Farmakogenetyka i farmakogenomika to słowa, które często używane są zamiennie, jednak między tymi pojęciami są pewne różnice. Farmakogenetyka jest dyscypliną biologiczną, która bada genetykę reakcji na leki danej osoby, natomiast farmakogenomika bada zmienność ekspresji genów istotnych dla chorób i zmienne reakcje na niektóre leki w celu opracowania nowych ścieżek leczenia.

W jaki sposób analiza DNA farmakogenetycznego może mi pomóc?

Obecnie niepożądane reakcje na leki prowadzą do znacznej zachorowalności i śmiertelności pacjentów, często powodując wzrost kosztów opieki zdrowotnej. Chociaż zgodność leków jest znana i badana od wielu dziesięcioleci, a każda ulotka dołączona do opakowania określa niezgodność danego leku z wieloma innymi, genetyka ma również wiele do zaoferowania. Założenie, że pacjenci są jednorodną grupą osób i że leki oraz terapie, które są zazwyczaj skuteczne w jednej grupie osób, będą skuteczne w pozostałych grupach, jest prawie na pewno błędne. Jak pokazuje doświadczenie kliniczne, leki, które działają bardzo dobrze u niektórych pacjentów, mają wiele działań niepożądanych, są nieskuteczne lub powodują niepożądane, a nawet śmiertelne skutki u innych.

Nieskuteczność w leczeniu np. choroby Alzheimera, schizofrenii czy nadciśnienia jest bardzo wysoka. Różnice w reakcji na lek mogą być spowodowane czynnikami egzogennymi -jak dieta, spożywanie kawy, tytoniu, alkoholu, zażywanie innych leków itp. Ale także czynnikami endogennymi, jak wiek, płeć i, co istotne, genetyka. Lek można podawać różnymi drogami, co wpływa na szybkość jego działania, ale zawsze przechodzi przez wiele etapów, zanim dotrze do tkanki lub narządu, dla którego jest przeznaczony. Musi zostać wchłonięty, zmetabolizowany, przetransportowany, rozłożony i wydalony. Na każdym z tych etapów, zmiana w sekwencji genu może wejść w interakcję z lekiem i wygenerować odpowiedź inną niż oczekiwana.

Dzięki analizie farmakogenetycznej DNA można poznać swoje predyspozycje do reakcji na różne leki.

W ten sposób lekarze mogą unikać tych leków, o których wiadomo, że mogą powodować toksyczność lub po prostu nie przyniosą pożądanego efektu. Lekarze mogą dobierać najskuteczniejsze leki zgodnie z naszą genetyką i znacznie inteligentniej obliczać dawki. Holandia od lat wykorzystuje informacje genetyczne pacjentów; dane te są zapisane w ich dokumentacji medycznej. Apteki modulują leki w oparciu o te spersonalizowane informacje.

Medycyna spersonalizowana, zwana również medycyną zindywidualizowaną lub medycyną genetyczną, to medycyna, w której lekarze próbują zapobiegać, diagnozować lub leczyć chorobę, w zależności od jej stadium, wykorzystując informacje genetyczne lub biologiczne pacjenta. Staje się ona również podstawowym elementem oszczędności kosztów (i czasu) w systemach opieki zdrowotnej, ponieważ system prób i błędów jest konsekwentnie ograniczany. Mówi się również o medycynie profilaktycznej, gdzie kryterium jest bardziej moment ewolucji choroby, jeszcze zanim się ona rozwinie. Istnieją leki, które po przepisaniu trzeba miesiącami oceniać, aby stwierdzić, czy przynoszą pożądany skutek, czy nie. W wielu przypadkach istnieją różne alternatywy farmakologiczne dla tej samej patologii, a lekarz, dysponując naszym raportem farmakologicznym, będzie miał większe szanse na trafienie „za pierwszym razem”. 

Nasza farmakogenetyczna analiza DNA podzielona jest na 5 specjalności medycznych: kardiologia, neurologia, ból, onkologia i pozostałe; analizuje predyspozycje do reakcji na kilkadziesiąt leków.

Dowiedz się więcej…

Oto niektóre z analizowanych przez nas leków

  Kardiologia

Prawastatyna

  Kardiologia

Symwastatyna 

  Kardiologia

Warfaryna 

  Ból

Meperydyna

  Ból

Morfina 

  Ból

Pentazocyna

  Neurologia

Amitryptylina

  Neurologia

Leki przeciwdepresyjne 

  Neurologia

Bupropion

  Onkologia

Metotreksat 

  Onkologia

Winkrystyna

  Inne

Interferon alfa – 2b

  Inne

Rybawiryna

  Inne

Takrolimus 

  Inne

Viagra (Sildenfail)

  Ból

Aspiryna

  Onkologia

Fluorouracyl, kapecytabina, analogi pirymidyny

  Ból

Alfentanil

  Ból

Buprenorfina

  Ból

Fentanyl

  Ból

Naltrekson

  Ból

Tramadol

  Kardiologia

Fenprocumon

  Neurologia

Citalopram

  Neurologia

Klomipramina

  Neurologia

Escitalopram

  Neurologia

Karbamazepina

  Kardiologia

Hydrochlorotiazyd

  Neurologia

Arypiprazol

  Neurologia

Klozapina

  Neurologia

Haloperidol

  Neurologia

Olanzapina 

  Neurologia

Paliperydon

  Neurologia

Rysperydon

  Neurologia

Ziprasidon

  Neurologia

Amisulpryd

  Neurologia

Kwetiapina

  Onkologia

Cisplatyna

  Onkologia

Irinotekan

  Onkologia

Merkaptopuryna

  Onkologia

Tamoksyfen

Raw data

Wykonałeś już test DNA?

Być może masz już jeden z naszych testów genetycznych lub test innej firmy. Jeśli tak, to możemy wykorzystać Twoje surowe dane do stworzenia raportu farmakogenetycznego 24Genetics, w najmniej kłopotliwy sposób, bez wysyłania kolejnej próbki DNA. Dokonaj zakupu teraz w naszym sklepie, a w krótkim czasie otrzymasz swój spersonalizowany raport.

Najczęściej zadawane pytania

JAK PRZEPROWADZA SIĘ ANALIZĘ DNA?

W tym filmie znajdziesz szczegółowo opisane proste kroki, które musisz wykonać, aby pobrać próbkę śliny. Kliknij na ten film instruktażowy. Jest to naprawdę proste i odbywa się w zaciszu własnego domu. Po pobraniu próbki, odeślij ją do 24Genetics. W naszym specjalistycznym laboratorium przeprowadzimy sekwencjonowanie, pobierając DNA z Twojego dowodu genetycznego. Następnie z użyciem kompleksowego procesu komputerowego zastosujemy nasze unikalne algorytmy i wygenerujemy raport, który prześlemy do Ciebie.

W JAKICH KRAJACH DOSTĘPNA JEST ANALIZA FARMAKOGENETYCZNA DNA?

24Genetics jest europejską firmą obecną na całym świecie. Wysyłamy nasze zestawy DNA gdziekolwiek jesteś na świecie. Z WYJĄTKIEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, gdzie test ten nie został zatwierdzony. Wyślemy Ci zestaw z centrum dystrybucji znajdującego się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania, aby przesyłka dotarła jak najszybciej.

CZY MUSZĘ SAMODZIELNIE DOKONYWAĆ ZMIAN W SPOSOBIE LECZENIA W OPARCIU O RAPORT GENETYCZNY

Raporty 24Genetics dostarczą Ci informacji na temat predyspozycji Twojego organizmu do określonych patologii na podstawie analizy statystycznej. Znajdziesz w nich cenne informacje na temat obszarów Twojego zdrowia, na warto zwrócić szczególną uwagę. Nie są to jednak raporty diagnostyczne. Dlatego zalecamy, aby wszelkie zmiany dotyczące zdrowia, które rozważasz, zostały przeanalizowane przez genetyków lub lekarza specjalistę.

CZY WSZYSTKO JEST POWIĄZANE Z MOIM DNA?

Twoje DNA jest istotnym parametrem funkcjonowania Twojego organizmu. Ale rolę odrywa też styl życia, ćwiczenia, dieta, miejsce zamieszkania, nawyki i wiele innych okoliczności. Zatem, choć jest to jeden z najważniejszych czynników, genetyka jest tylko jednym z czynników wpływających na Twoje zdrowie i samopoczucie. Nasze raporty genetyczne dostarczają Ci cennych informacji – a więc wiedzy. Dobre poznanie siebie na pewno pomoże Ci lepiej zadbać o swoje ciało i poprawić samopoczucie.

CZY WSZYSTKIE TESTY FARMAKOGENETYCZNE SĄ RÓWNIE PRZYDATNE?

Niewiele firm biotechnologicznych potrafi opracować kompleksowe algorytmy, potrzebne do uzyskania wiarygodnych raportów farmakogenetycznych. Testy 24Genetics oparte są na najnowocześniejszej analizie genetycznej i analizują około 700 000 markerów genetycznych, aby zapewnić Ci dane na temat skłonności Twojego organizmu do reakcji na dziesiątki różnych leków kardiologicznych, neurologicznych, onkologicznych, przeciwbólowych i innych.
Może nawet będą w stanie pomóc nam w przeprowadzeniu badań genetycznych w kierunku nietolerancji laktozy lub ogólnie nietolerancji pokarmowej.

.

DLACZEGO TEN TEST FARMAKOGENETYCZNY JEST LEPSZY OD INNYCH?

Ze względu na ilość informacji, które dostarczamy i ich jakość, ale jeśli chcesz poznać wszystkie powody, dla których jesteśmy przekonani, że testy 24Genetics są najlepsze, zajrzyj tutaj

JAKIE SĄ NAUKOWE PODSTAWY TEGO TESTU?

Test ten oparty jest na niezliczonych, stosownych badaniach genetycznych, uznanych i akceptowanych przez międzynarodową społeczność naukową. Gdy istnieje pewien poziom konsensusu badania te są upubliczniane przez prestiżowe instytucje i ciała naukowe. Tworzymy nasze raporty genetyczne dzięki zastosowaniu tysięcy takich badań do danych genetycznych każdego klienta, przy użyciu złożonego algorytmu, opracowanego od początku do końca i regularnie aktualizowanego przez 24Genetics.

CO DOKŁADNIE OTRZYMAM PO WYKONANIU TEGO TESTU?

Wyślemy Ci szczegółowy i spersonalizowany raport PDF na Twój adres e-mail. Ponadto w momencie składania zamówienia oraz w dowolnym czasie po jego złożeniu możesz poprosić o elektroniczny plik danych surowych zawierający informacje z Twojej mapy genetycznej. Adres e-mail, na który je otrzymasz, to adres podany podczas rejestracji zestawu. 

CZY 24GENETICS POINFORMUJE MNIE O EWENTUALNYCH AKTUALIZACJACH?

Tak, za każdym razem, gdy tworzymy nową wersję jednego z naszych raportów, powiadamiamy wszystkich klientów, którzy posiadają dany raport. Ponadto – co warto wiedzieć – zawsze wcześniej przeprowadzamy niezbędne testy, aby mieć pewność, że nowe informacje, które przekazujemy, są doskonale zweryfikowane na poziomie naukowym.

KTO MOŻE WYKONAĆ TEN TEST?

Test genetyczny 24Genetics może wykonać każda osoba, bez względu na wiek. Jeśli jednak test DNA ma być wykonany u niemowlęcia lub osoby starszej, poinformuj nas o tym w komentarzu do zamówienia, wówczas wyślemy Ci specjalny zestaw ułatwiający pobranie próbki śliny.

CZY TEN TEST NADAJE SIĘ DO UŻYTKU KLINICZNEGO?

Ten test nie nadaje się do użytku klinicznego. Jeśli jednak Twój lekarz uzna, że jakaś mutacja w raporcie jest szczególnie istotna, może zalecić drugi test potwierdzający, o znaczeniu diagnostycznym. Dzięki testowi farmakogenetycznemu 24Genetics lekarze mogą zauważyć ważne predyspozycje, które mogły zostać przeoczone.

DLACZEGO FARMAKOGENETYKA JEST PRZYDATNA?

Niestety, dostępność dużej ilości różnych leków sprawia, że wiele osób źle się czuje, a bardzo często istnieje lek alternatywny, który może na nich działać dobrze. Farmakogenetyka powstała, aby dostarczyć informacji niezbednych do zrozumienia, w jaki sposób nasza genetyka odgrywa kluczową rolę w reakcji na leki. Oczywiście, inne czynniki, takie jak wiek, waga i styl życia również odgrywają rolę. Ponadto, mogą istnieć geny nieuwzględnione w raporcie z powodu naukowej niewiedzy, które również odgrywają ważną rolę. Jednak, choć trzeba pamiętać, że nasz raport ma charakter prewencyjny i nie ma wartości klinicznej ani diagnostycznej, dostarcza on informacji o predyspozycjach organizmu do reakcji na dziesiątki leków. Jeśli chcesz potwierdzić dokładną reakcję na jeden lub więcej konkretnych leków, lekarz przepisze Ci test farmakogenetyczny do użytku klinicznego, aby uniknąć ryzyka.

JAKIE PARAMETRY OMAWIA RAPORT FARMAKOGENETYCZNY?

Raport analizuje czynniki takie jak skuteczność, toksyczność, metabolizm i dawkowanie.

CZY TO, ŻE WIELE LEKÓW JEST W KOLORZE FIOLETOWYM, JEST CZYMŚ NEGATYWNYM?

Niekoniecznie. Na wszystkich stronach naszego raportu można zobaczyć, w jaki sposób opisana jest reakcja na każdy lek. Przykładowo, możesz być po prostu osobą, która wymaga mniejszej dawki leku.

DLACZEGO LISTA LEKÓW NIE ZAWIERA WIĘKSZEJ ILOŚCI POZYCJI?

Obecnie nadal istnieją poważne wątpliwości co do tego, jak nasze DNA wpływa na skuteczność leków. Niemniej jednak, leki uwzględnione w naszym raporcie spełniły nasze kryteria wiarygodności, z wystarczającymi i obszernie potwierdzonymi raportami naukowymi na całym świecie. Na szczęście lista ta stale się powiększa, a 24Genetics nieustannie pracuje nad tym, aby uwzględnić na niej każdy lek, dla którego dokonano nowych odkryć genetycznych.

CZY MOJA GENETYCZNA PREDYSPOZYCJA DO REAKCJI NA LEKI OZNACZA, ŻE MOI KREWNI REAGUJĄ W TEN SAM SPOSÓB?

Chociaż genetyka każdej osoby jest unikalna, prawdopodobnie wyniki dotyczące Ciebie dotyczą też członków Twojej rodziny. W genetyce wiele wyrażonych wzorców powiązanych jest również z bliskimi krewnymi. W każdym przypadku, ponieważ genetyka jest unikalna dla każdej osoby, zalecamy aby decyzje dotyczące leków w środowisku rodzinnym skonsultować z odpowiednim ośrodkiem klinicznym.
Koniecznie należy zapytać o testy genetyczne w kierunku nietolerancji pokarmowej. Oprócz badań genetycznych w kierunku nietolerancji laktozy.

Logo 24g business partners

Czy Twoim zdaniem farmakogenetyka może przynieść więcej korzyści Twoim pacjentom?

Mamy dla Ciebie idealną formułę. Odwiedź strony naszych partnerów i dystrybutorów.

  0
  Wózek
  Twój koszyk jest pusty
   Calculate Shipping
   Apply Coupon